1

The best Side of فهرست بهای ابنیه 1401

News Discuss 
همچنین با توجه به تغییرات نسبتاً زیاد فهرست بهای ابنیه سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸، فقط شماره آیتم های مشترک بین فهارس ۹۹ و ۹۸ آنالیز شده اند. همانطور که اشاره شد، استفاده از ارقام مندرج در فهارس بها الزامی است و سازمان ها و دستگاه های اجرایی موظف https://www.namasha.com/v/kq2Ulf71

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story