1

Rumored Buzz on پژوهش های دانشگاهی

News Discuss 
وی ادامه داد: درحال حاضر کارخانه های تولید سیمان سراسر کشور از این تجهیزات ساخته شده در جهاد دانشگاهی واحد علم و صنعت و پژوهشکده برق جهاد دانشگاهی استفاده می کنند. وی با بیان اینکه پژوهش و فناوری در جهاد دانشگاهی خودگردان است و هزینه های اجرای تحقیقات از خود http://icwr2009.ir

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story