1

تور شهر های شنالی Can Be Fun For Anyone

News Discuss 
شهرستان چالوس در استان مازندران و در ساحل دریای خزر واقع شده و دارای سابقه تاریخی فراوانی بوده و به خاطر سرسبزی به «عقیق همیشه سبز» مشهور است. مورخان چالوس را به عنوان شالوس و چالس خوانده‌اند و در پیرامون آن دو شهر کوچک دیگر به نام کبیره و کچه http://feaga.org/click.php?id=25&url=https://Rdvs.Workmaster.ch/index.php%3Ftitle=%C3%99%E2%80%A6%C3%98%C2%B9%C3%98%C2%B1%C3%99%C3%9B%C5%92_%C3%9B%C2%B6%C3%9B%C2%B0_%C3%98%C2%AC%C3%98%C2%A7%C3%98%C2%B0%C3%98%C2%A8%C3%99%E2%80%A1_%C3%98%C2%A7%C3%98%C2%B2_%C3%98%C2%AC%C3%98%C2%A7%C3%99%E2%80%A1%C3%98%C2%A7%C3%9B%C5%92_%C3%98%C2%AF%C3%9B%C5%92%C3%98%C2%AF%C3%99%E2%80%A0%C3%9B%C5%92_%C3%9A%C2%AF%C3%9B%C5%92%C3%99%E2%80%9E%C3%98%C2%A7%C3%99%E2%80%A0_%C3%98%C2%AF%C3%98%C2%B1_%C3%98%C2%B3%C3%98%C2%A7%C

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story